Produkty | rozwiń

OptiPoint 420 Economy

a) aparat przystosowany do pracy w systemach wyposażonych                    
   w kartę HG1500,                    
b) praca w trybach H323 oraz SIP,                    
c) 7 przycisków samoopisujacych z diodami dla indywidualnego                    
   programowania przez użytkownika,                    
d) 5 samoopisujących przycisków funkcyjnych,                    
e) 3 przyciski do obsługi interfejsu użytkownika,                    
f) 2 przyciski do regulowania głośności                    
   w słuchawce oraz głośności i barwy sygnału dzwonienia,                    
g) dwuwierszowy alfanumeryczny wyświetlacz LCD ,                    
h) głośne słuchanie, wybieranie numeru przy odłożonej                    
   słuchawce,                    
i) aparat wymaga dodatkowego zasilacza,                    
j) aparat przystosowany do montażu na ścianie.