Produkty | rozwiń


3. Telefony systemowe

OptiPoint Key Modul

Przystawka z dodatkowymi 16 klawiszami                    
i diodami sygnalizacyjnymi.                    

OptiPoint 600

a) aparat przystosowany do pracy w standardzie IP                    
  jak i poprzez interfejs systemowy Up0,                    
b) elektroniczny notatnik na 320 wpisów,                    
c) 15 przycisków z diodami dla indywidualnego programowania                    
  przez użytkownika,                    
d) 4 przyciski funkcyjne,                    
e) 3 przyciski do obsługi interfejsu użytkownika,                    
f) uchylny wyświetlacz graficzny o razdzielczości 320x240                    
  pikseli (8x24 znaki) z dotykowym sterowaniem,                    
g) głośne słuchanie, wybieranie numeru przy odłożonej                    
h) wyposażony w 2 portowy mini switch 10/100 Mbit/s,                    
i) administracja poprzez protokoły DHCP, SNMP i HTTP,                    
j) aparat wymaga dodatkowego zasilacza.                    

OptiPoint SLK Module

Przystawka z dodatkowymi 13 klawiszami samo opisującymi                    
i diodami sygnalizacyjnymi.                    
 

OptiPoint 420 Advance

a) aparat przystosowany do pracy w systemach wyposażonych                    
  w kartę HG1500,                    
b) praca w trybach H323 oraz SIP,                    
c) 1 portowy mini switch dla komputera,                    
d) 13 przycisków samoopisujacyh z diodami dla indywidualnego                    
  programowania przez użytkownika,                    
e) 5 samoopisujacyh przycisków funkcyjnych,                    
f) 3 przyciski do obsługi interfejsu użytkownika,                    
g) 2 przyciski do regulowania głośności                    
  w słuchawce oraz głośności i barwy sygnału dzwonienia,                    
h) czterowierszowy alfanumeryczny podświetlany wyświetlacz                    
  LCD                    
i) możliwość prowadzenia rozmowy przy odłożonej słuchawce                    
 (pełen duplex z kompensacją echa),                    
j) możliwość podłaczenia przystawek,                    
k) możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego,                    
l) aparat przystosowany do montażu na ścianie,                    
m) aparat wymaga dodatkowego zasilacza.                    

OptiPoint 420 Standard

a) aparat przystosowany do pracy w systemach wyposażonych                    
  w kartę HG1500,                    
b) praca w trybach H323 oraz SIP,                    
c) 1 portowy mini switch dla komputera,                    
d) 7 przycisków samoopisujących z diodami dla indywidualnego                    
  programowania przez użytkownika,                    
e) 4 przyciski funkcyjne,                    
f) 3 przyciski do obsługi interfejsu użytkownika,                    
g) 2 przyciski do regulowania głośności                    
  w słuchawce oraz głośności i barwy sygnału dzwonienia,                    
h) dwuwierszowy alfanumeryczny podświetlany wyświetlacz                    
  LCD,                    
i) możliwość prowadzenia rozmowy przy odłożonej słuchawce                    
  (pełen duplex z kompensacją echa),                    
j) możliwość podłaczenia przystawek,                    
k) możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego,                    
l) aparat przystosowany do montażu na ścianie,                    
m) aparat wymaga dodatkowego zasilacza.                    

OptiPoint 420 Economy Plus

a) aparat przystosowany do pracy w systemach wyposażonych                    
  w kartę HG1500,                    
b) praca w trybach H323 oraz SIP,                    
c) 1 portowy mini switch dla komputera,                    
d) 7 przycisków samo opisujących z diodami dla indywidualnego                    
  programowania przez użytkownika,                    
e) 5 samo opisujących przycisków funkcyjnych,                    
f) 3 przyciski do obsługi interfejsu użytkownika,                    
g) 2 przyciski do regulowania głośności                    
  w słuchawce oraz głośności i barwy sygnału dzwonienia,                    
h) dwuwierszowy alfanumeryczny wyświetlacz LCD ,                    
i) głośne słuchanie, wybieranie numeru przy odłożonej                    
  słuchawce,                    
j) możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego,                    
k) aparat przystosowany do montażu na ścianie.                    
l) aparat wymaga dodatkowego zasilacza.                    
 
 

OptiPoint 420 Economy

a) aparat przystosowany do pracy w systemach wyposażonych                    
  w kartę HG1500,                    
b) praca w trybach H323 oraz SIP,                    
c) 7 przycisków samoopisujacych z diodami dla indywidualnego                    
  programowania przez użytkownika,                    
d) 5 samoopisujących przycisków funkcyjnych,                    
e) 3 przyciski do obsługi interfejsu użytkownika,                    
f) 2 przyciski do regulowania głośności                    
  w słuchawce oraz głośności i barwy sygnału dzwonienia,                    
g) dwuwierszowy alfanumeryczny wyświetlacz LCD ,                    
h) głośne słuchanie, wybieranie numeru przy odłożonej                    
  słuchawce,                    
i) aparat wymaga dodatkowego zasilacza,                    
j) aparat przystosowany do montażu na ścianie.

OptiPoint Aplication Module

a) aplikacja JAVA,                    
b) LDAP-interfejs dostepu do katalogów lub centralnych baz                    
  danych adresowych,                    
c) głosowe wybieranie numerów,                    
d) przeglądarka WAP,                    
e) elektroniczny notatnik ENB na 640 wpisów z importem                    
  danych adresowych z komputera osobistego.                    

 

OptiPoint Display Module

a) aplikacja JAVA,                    
b) LDAP-interfejs dostepu do katalogów lub centralnych baz                    
  danych adresowych,                    
c) głosowe wybieranie numerów,                    
d) przeglądarka WAP,                    
e) elektroniczny notatnik ENB na 640 wpisów z importem                    
  danych adresowych z komputera osobistego.

OptiPoint Display Module

a) aplikacja JAVA,                    
b) LDAP-interfejs dostepu do katalogów lub centralnych baz                    
  danych adresowych,                    
c) głosowe wybieranie numerów,                    
d) przeglądarka WAP,                    
e) elektroniczny notatnik ENB na 640 wpisów z importem                    
  danych adresowych z komputera osobistego.                    

OptiPoint Aplication Module

a) aplikacja JAVA,                    
b) LDAP-interfejs dostepu do katalogów lub centralnych baz                    
  danych adresowych,                    
c) głosowe wybieranie numerów,                    
d) przeglądarka WAP,                    
e) elektroniczny notatnik ENB na 640 wpisów z importem                    
  danych adresowych z komputera osobistego.                    
 

OptiPoint Key Modul

Przystawka z dodatkowymi 16 klawiszami                    
i diodami sygnalizacyjnymi

OptiPoint 410 Advance

a) aparat przystosowany do pracy w systemach wyposażonych                    
  w kartę HG1500,                    
b) praca w trybach H323 oraz SIP,                    
c) 1 portowy mini switch dla komputera,                    
d) 15 przycisków z diodami dla indywidualnego programowania                    
  przez użytkownika,                    
e) 4 przyciski funkcyjne,                    
f) 3 przyciski do obsługi interfejsu użytkownika,                    
g) 2 przyciski do regulowania głośności                    
  w słuchawce oraz głośności i barwy sygnału dzwonienia,                    
h) czterowierszowy alfanumeryczny podświetlany wyświetlacz                    
  LCD,                    
i) możliwość prowadzenia rozmowy przy odłożonej słuchawce                    
  (pełen duplex z kompensacją echa),                    
j) możliwość podłaczenia przystawek,                    
k) możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego,                    
l) aparat przystosowany do montażu na ścianie,                    
m) aparat wymaga dodatkowego zasilacza.                    

OptiPoint 410 Standard

a) aparat przystosowany do pracy w systemach wyposażonych                    
  w kartę HG1500,                    
b) praca w trybach H323 oraz SIP,                    
c) 1 portowy mini switch dla komputera,                    
d) 8 przycisków z diodami dla indywidualnego programowania                    
  przez użytkownika,                    
e) 4 przyciski funkcyjne,                    
f) 3 przyciski do obsługi interfejsu użytkownika,                    
g) 2 przyciski do regulowania głośności                    
  w słuchawce oraz głośności i barwy sygnału dzwonienia,                    
h) dwuwierszowy alfanumeryczny podświetlany wyświetlacz                    
  LCD,                    
i) możliwość prowadzenia rozmowy przy odłożonej słuchawce                    
  (pełen duplex z kompensacją echa),                    
j) możliwość podłaczenia przystawek,                    
k) możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego,                    
l) aparat przystosowany do montażu na ścianie,                    
m) aparat wymaga dodatkowego zasilacza.                    
 

OptiPoint 410 Economy Plus

a) aparat przystosowany do pracy w systemach wyposażonych                    
  w kartę HG1500,                    
b) praca w trybach H323 oraz SIP,                    
c) 1 portowy mini switch dla komputera,                    
d) 8 przycisków z diodami dla indywidualnego programowania                    
  przez użytkownika,                    
e) 4 przyciski funkcyjne,                    
f) 3 przyciski do obsługi interfejsu użytkownika,                    
g) 2 przyciski do regulowania głośności                    
  w słuchawce oraz głośności i barwy sygnału dzwonienia,                    
h) dwuwierszowy alfanumeryczny wyświetlacz LCD ,                    
i) głośne słuchanie, wybieranie numeru przy odłożonej                    
  słuchawce,                    
j) możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego,                    
k) aparat przystosowany do montażu na ścianie.                    
l) aparat wymaga dodatkowego zasilacza.   

OptiPoint 410 Economy

a) aparat przystosowany do pracy w systemach wyposażonych                    
  w kartę HG1500,                    
b) praca w trybach H323 oraz SIP,                    
c) 8 przycisków z diodami dla indywidualnego programowania                    
  przez użytkownika,                    
d) 4 przyciski funkcyjne,                    
e) 3 przyciski do obsługi interfejsu użytkownika,                    
f) 2 przyciski do regulowania głośności                    
  w słuchawce oraz głośności i barwy sygnału dzwonienia,                    
g) dwuwierszowy alfanumeryczny wyświetlacz LCD ,                    
h) głośne słuchanie, wybieranie numeru przy odłożonej                    
  słuchawce,                    
i) aparat wymaga dodatkowego zasilacza,                    
j) aparat przystosowany do montażu na ścianie.                    

OptiPoint 410 Entry

a) aparat przystosowany do pracy w systemach wyposażonych                    
  w kartę HG1500,                    
b) praca w trybach H323 oraz SIP,                    
c) 8 przycisków funkcyjnych z diodami,                    
d) 2 przyciski do regulowania głośności                    
  w słuchawce oraz głośności i barwy sygnału dzwonienia,                    
e) funkcja głośnego słuchania,                    
f) wybieranie numerów przy odłożonej słuchawce,                    
g) aparat przystosowany do montażu na ścianie.                    

OpenStage BLF

Przystawka z 90 dodatkowymi, dowolnie programowalnymi
przyciskami z diodami LED, przeznaczona dla aparatów serii
OpenStage 40. Przystawka wymaga dodatkowego zasilacza.

OpenStage Key Module 40

Przystawka z 12 dodatkowymi, dowolnie programowalnymi,
przyciskami z diodami LED, przeznaczona dla aparatów serii
OpenStage 40, 60, 80.

OpenStage Key Module 15

Przystawka z 18 dodatkowymi, dowolnie programowalnymi
przyciskami z diodami LED, przeznaczona dla aparatów serii
OpenStage 15 i OpenStage 30.